Mục tiêu của chúng tôi là:

  • Trở thành kênh thông tin quảng bá hàng Việt, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng.
  • Kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
  • Nâng cao nhận thức và hỗ trợ bảo về quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng.

Với Slogan “Bán đúng nơi – Mua đúng chỗ”, chúng tôi không ngừng cải tiến ấn phẩm nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ và hiệu quả kinh doanh, tiêu dùng tốt hơn cho các đối tác của mình.

Đối tượng của Tiêu dùng Việt

Đối tác của chúng tôi là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm/dịch vụ tiêu dùng và bạn đọc – người tiêu dùng trên toàn quốc.

Bạn đọc của Tiêu dùng Việt

  • Giới văn phòng: 55%
  • Học sinh, sinh viên: 10%
  • Nội trợ+ Hưu trí: 25%
  • Khác: 10%

Thời lượng phát hành, ngày phát hành

Tiêu dùng Việt được phát hành vào mùng 5 hàng tháng.
Phát hành với số lượng lớn trên phạm vi toàn quốc.