Từ 11 đến 14/11/2013 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Quảng cáo châu Á lần thứ 28 (AdAsia 2013) được tổ chức. Trải qua hơn hai năm Xem thêm