Người béo và gầy đều kén trang phục. Tuy nhiên, nếu cơ thể bạn thuộc một trong hai tình trạng này cũng không nên quá lo lắng. TDV Xem thêm