Người ta vẫn thường nói, đàn ông là giống mải chơi, với đàn ông thì ắt phải có một thú chơi, một niềm đam mê nào đó trong Xem thêm