Hội chợ xúc tiến thương mại tỉnh Đăk Nông năm 2014 do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công Thương Đăk Xem thêm