Thịt ngán ngọt, được hấp cùng với sả, ớt cay nồng. Ngán biển hấp sả ớt   Print Công thức 6 con ngán biển lớn 2 - 3 Xem thêm