Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Gia đình – là chỗ dựa về tinh thần và vật chất cho mỗi Xem thêm