Hộp phấn mắt của bạn vô tình bị rơi xuống đất và vỡ vụn. Nhưng bạn không muốn vứt nó đi vì nó còn rất mới hoặc bạn Xem thêm