Tại Việt Nam, bệnh nhân mắc bệnh ung thư đang tăng nhanh, phần lớn người bệnh đến khám khi đã ở giai đoạn muộn, khiến tỷ lệ chữa Xem thêm